Lánský rejstøíkStrana 3

3.gif (12552 bytes)

Waczlaw Skalyl (virtllähner), Matyey Bahnik (virtllähner), Pawel Krzenowsky (virtllähner), Pawel Maczku (halblähner), Jiry Nawratyl (virtllähner), Matyey Czufall (virtllähner), Paul Polkowsky (virtllähner), Jan Spaczyl (virtllähner), Bartoš Zdrzyl (virtllähner), Matyey Zasehl (virtllähner), Thomaš Wozihnoy (virtllähner), Jan Stratyl (virtllähner), Jan Kwapyl (virtllähner), Jira Kuczera (virtllähner), Jura Jašek (virtllähner), Wawra Hromada (gartner), Jira Herdina (gartner), Jan Hapan (gartner), Matauš Zatlukal (gartner), Jakob Oharek (gartner)

 

Jména jsou uvedena co nejvíce podobná tehdejšímu stavu.

WB01626_.gif (272 bytes)  zpìt