Jak rod Srbeckých ke svému jménu přišel ...   Během svého dosavadního pátrání po svých předcích jsem měl to štěstí "být přímo" u vzniku jednoho příjmení. Jedná se o rod Srbeckých, který vznikl v Mořicích na Hané.

   Měl jsem to štěstí, že první členové tohoto rodu měli na tu dobu v Mořicích dost netradiční jména (Bartoloměj, Baltazar) a tím pádem jsem se přes ně dopátral pravého zdroje. Šlo o to, že jsem v hledání předků v rodu Srbeckých skončil u Bartoloměje Srbeckého a datumu jeho svatby (12.02.1726), kde byl uveden jeho otec Baltazar Srbecký. Na tomto bodě už jednou pohořel kronikář Mořic pan Menšík, kdy v roce 1988 sepsal publikaci k 750 let založení Mořic, kde rod Srbeckých vystupoval jako jeden ze čtyř nejstarších rodů stále obývajících stejnou usedlost v Mořicích a ve výčtu jeho mužských pokoleních se také zastavil u Bartoloměje (Bartoň), kde si ještě dokázal spočítat podle uvedeného věku při úmrtí rok jeho narození (1682), ale tím skončil. Já se, ale nevzdával. Bylo mi jasné, že toto jméno asi souvisí z blízkou vsí Srbce, tak jako spousta jiných příjmení, která jsou odvozena od názvů obcí. Ale nikdy mě nenapadlo, že narazím přímo na ten okamžik utváření tohoto příjmení (protože v mém rodokmenu už všichni svá příjmení měli ustálená ještě předtím než se začaly psát matriky). Přestal jsem hledat v matrice narození příjmení Srbecký a začal jsem se soustředit na dítko Bartoloměj, jehož otcem bude Baltazar. A nakonec jsem měl štěstí a u datumu 09.01.1693 jsem našel narození Bartoloměje, jehož otcem byl Baltazar Matějů a matkou Madgalena. Když jsem postupně vyhledal všechny děti, které se této manželské dvojici narodili a sledoval jsem jejich jména, dostal jsem zajímavou posloupnost. Ale než se k ní dostanu, tak musím říci, že nakonec jsem našel i jejich svatbu a to dne 26.01.1680: H. J. Baltazar Martini ex Srbecz cum Hon. Virgine Magdalena filia  Mathia Zahoral Tištinio. A teď zpět k té posloupnosti. První dítě se narodilo v roce 1681 v Srbcích a Baltazar měl příjmení Martinů a poslední jejich dítě se narodilo v roce 1704 v Mořicích a Baltazar měl příjmení Matějů. A v období mezi příjmením Martinů (jen u prvního dítěte) a Matějů se párkrát objevilo Macků. Podle mého to byly různé zkomoleniny matrikáře, které vycházely z toho, že jeho otcem byl Martin a proto je "Martinů, Matějů, Macků". Asi tento Martin ze Srbcí byl nějak znám i v Mořicích. Ale časem přece jenom převládla informace, že Baltazar je původem ze Srbcí, že je srbecký. Už při svatbě jeho syna Bartoloměje (i jiných dětí také) v roce 1726 je uvedeno příjmení Srbecký, jak už jsem uvedl výše. Samotný Baltazar už umírá jako Srbecký (27.11.1732).

   Už jen zmíňka o samotném rodu Srbeckých v Mořicích. Celý rod, už od zmiňovaného Baltazara, obýval chalupu na čísle 11. Poslední mužský potomek na tomto domku zemřel 08.07.1972 (Jan Srbecký). Tím rod Srbeckých v Mořicích vymřel (dům zdědila dcera Jana).

 

  

 

WB01626_.gif (272 bytes)  zpět na hlavní stránku