MŮJ RODOKMEN:
KONTAKT:
email: brouck@email.cz

mobil: 720 755 464

ROZROD

POPIS
Jedná se o všechny potomky určeného jedince. Je pak už na individuálních požadavcích, jestli se má jednat jen o mužskou linii (při zachování příjmení), nebo o všechny potomky apod.


UKÁZKA
požadavkem bylo zmapovat všechny pokrevně příbuzné osoby stejného příjmení, tzn. vytvořit rozrod po mužské linii od nejstaršího předka do dnešních dnů. Výsledkem byla velká kresba stromu (cca 300 osob) plus dokument obsahující základní informace o rodu, odkud pocházel, poznámky k jednotlivým členům apod.

(pozn.: vše je záměrně rozostřeno)© 2015, poslední aktualizace 17.01.2016, Marek TICHÝ