MŮJ RODOKMEN:
KONTAKT:
email: brouck@email.cz

mobil: 720 755 464

VÝVOD PŘEDKŮ

POPIS
Jedná se o přímé pokrevní příbuzné (předky); vyhledávají se rodiče, rodiče rodičů, jejich rodiče atd. Množství vyhledaných osob roste exponenciálně, tzn. např. v šesté generaci od první osoby (které se říká střen) je "2 na šestou" předků, t.j. 64 předků. Při této variantě rodokmenu se zanedbávají veškeří sourozenci předků.


UKÁZKA
požadavkem bylo k dané osobě zjistit kompletní vývod předků do šesté generace. Vypracovala se zpráva s informacemi o jednotlivých větvích předků, grafickým znázorněním, spoustou map apod.© 2015, poslední aktualizace 17.01.2016, Marek TICHÝ