|
|
Matěj Přecechtěl            |
|*okolo 1636 |
|Odd. ? |                                   
|+30.06.1682 Mořice
|
Tomáš Přecechtěl       |
|*okolo 1665 |                                    
|Odd. 15.02.1688 | |
|+24.01.1725 Srbce | |
| |Kateřina                        |
| |
| |                                   
|
|
Vít Přecechtěl             |
|*15.06.1689 Mořice |                                     
|Odd. 30.06.1716 | |
|+30.06.1744 Srbce | |
| | Matouš Šilhavý               |
| | |*okolo 1635 |
| | |Odd. ? |                                   
| | |+08.03.1673 Tištín
| | |
| |Mariana Šilhavá         |
| *okolo 1667 |                                     
| +21.10.1732 Srbce | |
| | |
| |Zuzana                         |
| *okolo 1637 |
| +13.05.1697 Srbce |                                   
|
WB01626_.gif (272 bytes) |
Melichar Přecechtěl     |
*06.01.1720 Srbce |                                     
Odd. 24.11.1744 | |
manž. Terezie Blažková | |
+14.03.1777 Srbce 9 |                                     |
| | |
| | |                                   
| |
| |
| Jiří Chytil                    |
| | |                                   
| | | |
| | | |
| | |                                    |
| | |
| | |                                         
| |
| |
|Magdalena Chytilová   |
*08.04.1690 Vitčice |                                    
+? | |
| |
|                                     |
| | |
| | |                                    
| |
| |
|Alžběta                      |
|                                     
| |
| |
|                                    |
|
|