|
|
|
|
Václav Kouĝil              |
| |
| |
| |
| |                                   
|
|
|
|
Pavel Kouĝil                |
|*31.12.1706 Kulíĝov |
|Odd. 02.02.1738 |
| |
| |                                     
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Salomena                 |
| |
| |
| |
| |                                   
|
|
|
WB01626_.gif (272 bytes) |
Josef Kouĝil                |
*20.03.1743 Kulíĝov |
Odd. 02.08.1767 Kulíĝov |
manž. Anna Celá |
| Martin Pernica              
| |
| |
| |
| |
| Šebestián Pernica      |
| | |
| |Odd. 19.10.1710 Lipovec |
| |+23.08.1766 Lipovec |
| | |                                   
| |
| |
| |
| |
|Kateĝina Pernicová    |
*13.11.1713 Lipovec |
+05.01.1752 Kulíĝov |
|
| MikulᚠGrim                
| |
| |
| |
| |
|Anna Grimová           |
|
|
|
|